Solutions

Телелинк | Telelink | Enterprise Solutions and Technical Services | Solutions and Capabilities to meet your business challenges.

The Advanced Security Operations Center (ASOC) by Telelink allows organizations get visibility, control, and recommendations on improving their security exposure.

Телелинк | Telelink | Enterprise Solutions and Technical Services | Solutions and Capabilities to meet your business challenges.

Центърът за управление на сигурността на Телелинк дава възможност на организациите да получат видимост, контрол и препоръки за подобрения от сертифицирани киберексперти.

Телелинк | Telelink | Enterprise Solutions and Technical Services | Solutions and Capabilities to meet your business challenges.

Telelink enables companies to focus on understanding the data they have and translate it into key and actionable business insights and build the data and innovations roadmap ahead. Read more about our solution.

Телелинк | Telelink | Enterprise Solutions and Technical Services | Solutions and Capabilities to meet your business challenges.

Telelink’s DPO as a Service allows organizations to outsource this role to a specialized team of experts in personal data protection, taking over all the tasks described in Section 4 of the GDPR for a fixed and predictable monthly fee.

Телелинк | Telelink | Enterprise Solutions and Technical Services | Solutions and Capabilities to meet your business challenges.

Our holistic approach on GDPR helps organizations assure efficient GDPR compliance by implementing organizational, operational, and technological solutions to address the gaps.

Телелинк | Telelink | Enterprise Solutions and Technical Services | Solutions and Capabilities to meet your business challenges.

Решението GDPR365 е лесен, бърз и достъпен начин за постигане на технологично съответствие, използвайки Microsoft 365 платформа и имплементирайки допълнителни контроли и процеси съгласно Регламента.

Телелинк | Telelink | Enterprise Solutions and Technical Services | Solutions and Capabilities to meet your business challenges.

Настоящата електронна книга описва най-важните стъпки, през които преминава един проект за осигуряване на съответствие с GDPR и как Microsoft платформите подпомагат отговарянето на изискванията на GDPR.