Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Директор връзки с инвеститорите

Иван Даскалов

Телефон: +359 2 9882413

Електронна поща: ir-tbs@telelink.com

Адрес: ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил, Блок Б, район Витоша, гр. София, 1766