Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Актуални новини за инвеститори

Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, дъщерно дружество на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, подписа Анекс към Договор за краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД от 10.10.2019 г.
„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е участник в „Консорциум СисТел“ ДЗЗД , който сключи на 19.02.2020 г. договор за изпълнение на обществена поръчка „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“
Телелинк Бизнес Сървисис Груп подготвя допълнение към проспекта
Уведомление по чл. 17 от Регламент No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
ТБС Груп представи пред инвеститори предстоящото предлагане на акциите си на БФБ (TBS Group presented in front of investors the forthcoming offering of its shares on BSE)
Акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД одобриха процедура за продажба на акциите си (Telelink Business Services Group's shareholders approve a public offering procedure)
Инвестиционната презентация на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД от 16.01.2020 г. (Investors presentation of Telelink Business Services Group held on 16.01.2020)
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ очаква дата за старт на търговията с книжата
Tелелинк Бизнес Сървисис Груп предлага 30% от акциите си на минимална цена от 7.60 лв. от края на януари (Telelink Buinsess Services Group offers 30% of its shares at a minimum price of BGN 7.60 from the end of January)
Телелинк Бизнес Сървисис Груп реализира 110 млн. лв. приходи и 8.2 млн. лв. нетна печалба за 2019 г. (Telelink Business Services Group posts BGN 110 m. of revenues and BGN 8.2 m. of net profit for 2019)