Съгласно приета процедура за продажба на акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) от 16.01.2020 г., беше изразена готовност от страна на компанията да започне търговия на книжа на 27.01.2020 г. Към този момент все още се очаква определяне на начална дата от...

Телелинк Бизнес Сървисис Груп реализира 110 млн. лв. приходи и 8.2 млн. лв. нетна печалба за 2019 г. Дружеството планира дивидент в размер на 4млн. лв. за 2020 г.  Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД завършва финансовата 2019 г. с консолидирани приходи от 110.1 млн. лв., като въпреки отбелязания в този показател...

Телелинк Бизнес Сървисис Груп предлагат 30% от акциите си на минимална цена от 7.60 лв. от края на януари Акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) ще се предлагат на Българска фондова борса (БФБ) при минимална цена от 7.60 лева за акция. Това решение...

В изпълнение на ангажимента си по чл. 43а, ал. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2), „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД...

As Telelink Business Services AD became a separate, public entity, we are excited to let you know, that we are currently in the process of sub-branding. In the next few months, Telelink Business Services will have a whole new brand identity and outlook, as well...

We are proud to announce that since 28th of November, 2019, with the confirmation of a Public Offering Prospectus by the FSC, Telelink Business Services Group AD is officially approved as a public company. We are more than ready for the next big step of...

30 high-school and university students participated the Telelink Learning Camp initiative on 24 and 25 of November in Sofia Tech Park. The team initiative gathered high school students last grade and students from different university majors in order to form multifunctional teams. The young people...

https://youtu.be/eH93Lqu7t_o   ScyNet is the winner of the startup pitch contest organized by CEE Block Sofia. For their project final realization, they will receive €250,000 investment by Telelink and business mentoring personally by Lubo Minchev, Founder & CEO, Telelink and Chairman of the Jury, evaluating the applicants in the startup pitch contest. “Of...